Zprostředkující společnosti energií

Obecné informace

Společnosti zprostředkující energie jsou firmy, které se řídí občanským zákonem a většinou jsou placeny dodavatelem. Aby se uživily, berou si provize na základě uzavřené smlouvy. Provize se vypočítává podle prodejní ceny a doby úvazku, tím pádem nemusíte mít  vždy výhodnou cenu. 

V odkazu ZPROSTŘEDKOVATELÉ naleznete většinu firem, rozklikněte šipku.