Šmejdi 

Rozhodli jsme se zveřejnit různé praktiky šmejdů, kteří kazí tento trh energetiky. Z "Mrázkova archivu" Vám postupně budeme uvolňovat hovory, dopisy, ale i video nahrávky. 

Hovor, kde operátor uzavírá smlouvu po telefonu. Dle zákona je tento hovor neplatný a rozhodně nemůže být považován za uzavřenou smlouvu. Bohužel společnost tento hovor akceptovala a plyn připojila. Operátorka lhala v několika bodech.
1. Neřekla od koho vola, za jakou společnost
2. Zákaznice si od počátku myslela, že volá se svým dodavatelem
3. Cenu...

Hovor s operátorkou z čísla 770160572, údajně z distribuce plynu, kde tvrdila, že na odběrném místě dochází k tomu, že se hlásí 2 dodavatelé a jestli neprobíhala nějaká změna. Zda-li v minulosti nebyla změna dodavatele a u koho nyní zákazník je, od koho odebírá plyn. Slečna byla ihned konfrontována, protože se dovolala na člověka, který pracuje s...