Šmejdi 

Rozhodli jsme se zveřejnit různé praktiky šmejdů, kteří kazí tento trh energetiky. Z "Mrázkova archivu" Vám postupně budeme uvolňovat hovory, dopisy, ale i video nahrávky. 

Hovor s operátorkou z čísla 770160572, údajně z distribuce plynu, kde tvrdila, že na odběrném místě dochází k tomu, že se hlásí 2 dodavatelé a jestli neprobíhala nějaká změna. Zda-li v minulosti nebyla změna dodavatele a u koho nyní zákazník je, od koho odebírá plyn. Slečna byla ihned konfrontována, protože se dovolala na člověka, který pracuje s...

Hovor, kde operátor uzavírá smlouvu po telefonu. Dle zákona je tento hovor neplatný a rozhodně nemůže být považován za uzavřenou smlouvu. Bohužel společnost tento hovor akceptovala a plyn připojila. Operátorka lhala v několika bodech.
1. Neřekla od koho vola, za jakou společnost
2. Zákaznice si od počátku myslela, že volá se svým dodavatelem
3. Cenu...