Nahrajte soubor ke zveřejnění

Máte nějaké podklady od dodavatele, které si myslíte, že by mohli být ke zveřejnění?
Chcete, aby ostatní viděli, jak to doopravdy je?
Vyhrožují Vám sankcí a máte o tom důkaz?

Zašlete nám sken jakéhokoliv dokumentu od dodavatele a mi Vám ho zveřejníme do 24 hodin.

Soubor nahrajte na: oberst@energetickegestapo.cz