Fosfa a.s.

Kontakty

Tel: 519 306 300 (pevná linka)
E-mail:
 feelecoenergy@fosfa.cz
www.feelecoenergy.cz

Adresa společnosti:

Hraniční 268/120
691 41 Břeclav - Poštorná

Výhody:

Sankce a VOP

-Zákazník je povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení úhradou svého závazku. 

Zkušenosti s tímto dodavatelem: