Energie 2 s.r.o.

Kontakt: 

infolinka: 272 766 697 

e-mail: info@energie2.cz


Energie2 a.s.
Křenova 438/7, 162 00 Praha 6
IČO: 288 74 773 

informace Společnost si účtuje sankce za zrušení smlouvy: Domácnost 10,000,- Kč
Firma: 20,000,- Kč

Má Dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové ceny bez DPH za každou MWh plynu, odebranou od posledního známého stavu měřidla dle údajů o odběru, zjištěného provozovatelem distribuční soustavy

Zkušenosti s tímto dodavatelem